آدرس ارسال کننده ناشناس است. Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
نرم افزار مدرسه هوشمند رایگان

 

در طی 5 سال گذشته موفق به ارائه خدمات رایگان به بیش از 3600 مرکز آموزشی شدیم.

با توجه به ظرفیت محدود سرورها و نیروی انسانی شرکت، از ثبت نام مراکز جدید در این طرح معذوریم.

سامانه های مراکزی که قبلاً ثبت نام کرده و سامانه رایگان دریافت کرده اند، همچنان فعال خواهد بود.

 

این نرم افزار، قابلیت ارتباط با اپلیکیشن موبایل مدارس (Pooyan Smart) را نیز دارد.

شرح قابلیت های نرم افزار رایگان مدرسه هوشمند پویان:

 • امکان ثبت و مدیریت اطلاعات کادر اداری و آموزشی شامل نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، تلفن همراه، کد پرسنلی، تصویر، سمت/تخصص با قابلیت ثبت از طریق فایل اکسل دریافتی از سامانه
 • امکان تعریف رشته، پایه، دروس، گروه های درسی(تخصصی، عمومی ...)، کلاس ها و برنامه هفتگی با قابلیت ثبت از طریق فایل اکسل دریافتی از سامانه
 • امکان تعریف اعضای انجمن اولیا با مشخصات نام، نام خانوادگی، تحصیلات، شغل، تلفن همراه و سمت
 • امکان تعریف دانش آموزان با مشخصات شماره ی دانش آموزی، نام، نام خانوادگی، جنسیت، کد ملی، تاریخ تولد، محل تولد، محل صدور شناسنامه، آدرس، شماره ی تماس، نام پدر، شماره ی تماس پدر، شغل پدر، تحصیلات پدر، شماره ی تماس محل کار پدر، نام مادر، شماره ی تماس مادر، شغل مادر، تحصیلات مادر، شماره ی تماس محل کار مادر، مدرسه سال گذشته، معدل سال گذشته، تعداد اعضای خانواده، شماره ی تماس ضروری، کد پرسنلی پدر و مادر فرهنگی، شرح بیماری های خاص و تعیین سرپرست خانوار و چپ دست یا راست دست بودن دانش آموز
 • امکان ثبت تصاویر دانش آموزان بصورت دسته جمعی در صفحه مجزا
 • امکان تعریف انواع آزمون ها (کتبی، شفاهی، پرسش در منزل و ...) جهت ثبت ریزنمرات کلاسی
 • امکان ثبت ریز نمرات کلاسی براساس انواع نمرات تعریف شده با قابلیت تعریف مقیاس نمره و گزارش گیری در سه حالت معمولی،ماهانه و سه ماهه
 • قابلیت تعریف انواع آزمون های نمره ای و توصیفی و تستی و گزینه ای و امکان گروه بندی آزمون ها و صدور گزارشات مختلف از جمله:
      الف.    گزارش جامع نمرات کلاسی به همراه رتبه در کلاس، رتبه در پایه، میانگین نمرات دانش آموزان کلاس در هر درس، انحراف معیار، بالاترین و پایین ترین و میانگین نمرات کلاس در هر درس
      ب.    گزارش کارنامه فردی به همراه رتبه و میانگین در کلاس و پایه برای هر یک از دروس، ارزیابی توصیفی وضعیت تحصیلی دانش آموز در هر درس براساس اختلاف نمره با میانگین نمرات دانش آموزان پایه، تشخیص میزان رشد یا افت تحصیلی دانش آموز در هر درس نسبت به آزمون گذشته، قابلیت گروه بندی دروس و محسابه مجزای معدل و رتبه به ازای هر یک از گروه های درسی
      ج.    رسم نمودار های مختلف ارزیابی تحصیلی از جمله نمودار میله ای مقایسه نمرات دانش آموزان در هر آزمون با یکدیگر و با آزمون گذشته، نمودار مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان در دروس مختلف، نمودار فراوانی نمرات و معدل دانش آموزان، نمودار رشد تحصیلی دانش آموزان و کلاس در آزمون های متوالی و...
      د.     امکان تنظیم تعداد کارنامه های چاپی در هر برگه جهت صرفه جویی حداکثر در مصرف کاغذ
      ه.    امکان تشخیص خودکار و ارائه گزارش نمرات ثبت نشده توسط دبیران جهت پیگیری مدیر آموزشگاه
      و.    امکان فعال و غیرفعال سازی دریافت کارنامه در محیط کاربری جهت ارائه ی کارنامه پس از ثبت همه ی نمرات
 • امکان ثبت نمرات آزمون های تعریف شده با قابلیت محاسبه خودکار نمرات با استفاده از ریز نمرات ثبت شده و ثبت از طریق فایل اکسل دریافتی از سامانه
 • امکان محاسبه خودکار نمره انضباط هر ماه بر اساس فعالیت های ثبت شده
 • ارائه کارنامه ی آزمون ها برای هر دانش آموز به همراه امکان تعیین نمایش یا عدم نمایش رتبه در هر درس در کلاس و پایه، میانگین هر درس در کلاس و پایه، نام معلم، ارزشیابی توصیفی و تشخیص خودکار دروسی که نمره دانش آموز در آنها از میانگین پایه بیش از 2 نمره کمتر است با قابلیت ارائه کارنامه چند ماهه
 • محاسبه رتبه دانش آموز در کلاس و پایه با قابلیت امکان تفکیک گروه های درسی مختلف تعریف شده(تخصصی، عمومی ...)
 • رسم سه نوع نمودار پیشرفت تحصیلی، مقایسه با کلاس و مقایسه دروس بر اساس نمرات آزمون ها برای هر دانش آموز
 • ارائه کارنامه نیم سال و سالانه هر دانش آموز به همراه امکان تعیین نمایش یا عدم نمایش رتبه در هر درس در کلاس و پایه، میانگین هر درس در کلاس و پایه، نام معلم، ارزشیابی توصیفی و تشخیص خودکار دروسی که نمره دانش آموز در آنها بیش از 2 نمره از میانگین پایه کمتر است
 • ارائه کارنامه نیم سال هر دانش آموز با دو نوع نمودار بررسی وضعیت تحصیلی با قابلیت ثبت نمرات از طریق فایل اکسل دریافتی از سامانه
 • کارنامه جامع نیم سال هر کلاس با محاسبه خودکار درصد قبولی، انحراف معیار، میانگین، ماکزیمم-مینیمم در هر درس
 • رسم نمودار مقایسه دانش آموزان، مقایسه دروس، فراوانی نمرات، فراوانی معدل و مقایسه کلاس ها برای نمرات نیم سال هر کلاس
 • امکان چاپ کارنامه دانش آموزان هر کلاس بصورت دسته جمعی در برگه A4
 • امکان اعمال فیلترینگ با انواع شروط (بزرگتر، کوچکتر، مخالف، مساوی...) بر روی نمرات و معدل و رتبه ی محاسبه شده در کارنامه های جامع ماهانه و نیم سال با قابلیت ارسال پیامک برای موارد مشخص شده (این قابلیت زمانی که تصمیم داریم دانش آموزانی که به عنوان مثال نمراتی بالاتر از 18 یا کمتر از 10 در یک درس یا همه دروس گرفته اند شناسایی کنیم، کاربرد دارد)
 • ارائه گزارش میانگین کل کلاس ها و کل آموزشگاه
 • ارائه گزارش چاپی دانش آموزان ممتاز هر آزمون و نیم سال تحصیلی
 • پشتیبانی از نمرات توصیفی در مقاطع ابتدائی
 • امکان تشکیل پرونده انضباطی با قابلیت ثبت غیبت و تأخیر موجه و غیر موجه و تعریف فعالیت های انضباطی و پرورشی و تعیین امتیاز مثبت و منفی هر فعالیت به همراه تشخیص خودکار منضبط ترین و بی انضباط ترین دانش آموزان و کلاس ها در ماه های مختلف یا نیم سال تحصیلی
 • امکان تحلیل آزمون های برگزار شده با استفاده از تعداد پاسخ های صحیح، غلط و سوالات بدون پاسخ
 • تقویم اجرایی با امکان ثبت و گزارشگیری عنوان فعالیت، مجری، تاریخ اجرا و شرح فعالیت
 • وجود فرم های خام آماده مختلف منجمله کارت المپیاد، گواهی اشتغال به تحصیل، دعوتنامه، کاربرگ دبیر و فرم خام شهریه
 • امکان چاپ شماره ی صندلی و فرم حضور غیاب امتحانات، با امکان تعیین ترتیب شماره گذاری، فاصله شماره ها، چاپ تصویر و نام فرد در برگه صندلی
 • چاپ پاسخبرگ امتحانات تشریحی با امکان تعیین تعداد صفحات، چاپ پشت یا روی پاسخبرگ، خط دار یا بدون خط بودن پاسخبرگ، نام درس، تاریخ، زمان، متن سربرگ و قرار دادن محل مهر یا آرم آموزشگاه یا تصویر دانش آموز
 • امکان تعریف نامحدود کاربر و سطوح دسترسی در بخش مدیریت با قابلیت تعیین اجازه ی ثبت، حذف و ویرایش اطلاعات در هر صفحه
 • امکان ثبت آرم آموزشگاه، نام صاحب امضا اول تا چهارم، تعیین عنوان یاد دهنده (معلم، دبیر، مربی، هنرآموز، استاد) و یاد گیرنده (دانش آموز، هنرجو، داوطلب، دانشجو، دانش پژوه)، تعیین آخرین رتبه ممتاز، تعیین روز تعطیل هفته(جهت استفاده مدارس خارج از کشور)، نحوه گرد شدن نمرات کارنامه نیم سال دوره متوسطه اول، تأثیر ضرایب دروس در نمرات ماهانه، تعداد غیبت های مجاز در امتحانات و برخی تنظیمات دیگر
 • رسم نمودار خطی پیشرفت تحصیلی برای هر دانش آموز بر اساس معدل ماهانه
 • رسم نمودار پیشرفت تحصیلی به ازای هر کلاس و کل آموزشگاه بر اساس میانگین معدل دانش آموزان در هر ماه
 • رسم نمودار پیشرفت درسی برای هر دانش آموز بر اساس نمره ماهانه
 • رسم نمودار پیشرفت تحصیلی به ازای هر کلاس و کل آموزشگاه بر اساس میانگین نمرات دانش آموزان در هر ماه
 • رسم نمودار میله ای مقایسه دانش آموزان در هر درس به ازای نمره ماهانه، مستمر، پایانی و نیم سال تحصیلی به همراه شاخص ماکسیمم مینیمم و میانگین
 • رسم نمودار میله ای مقایسه دانش آموزان بر اساس معدل ماهانه، مستمر، پایانی و نیم سال تحصیلی به همراه شاخص ماکسیمم مینیمم و میانگین
 • رسم نمودار میله ای مقایسه دروس برای هر کلاس بر اساس میانگین نمرات ماهانه، مستمر، پایانی و نیم سال تحصیلی دانش آموزان به همراه شاخص ماکسیمم مینیمم و میانگین
 • رسم نمودار میله ای مقایسه دروس برای هر دانش آموز بر اساس نمره ماهانه، مستمر، پایانی و نیم سال تحصیلی به همراه شاخص ماکسیمم مینیمم و میانگین
 • رسم نمودار دایره ای فراوانی نمرات به ازای نمرات ماهانه، مستمر، پایانی و نیم سال تحصیلی دانش آموزان هر کلاس و کل آموزشگاه به صورت کلی و در هر درس
 • رسم نمودار دایره ای فراوانی معدل به ازای معدل ماهانه، مستمر، پایانی و نیم سال تحصیلی دانش آموزان هر کلاس و کل آموزشگاه
 • رسم نمودار مقایسه کلاس ها بر اساس میانگین نمرات و معدل دانش آموزان با امکان تفکیک دروس
 • رسم نمودار جعبه ای(پراکندگی) نمرات دانش آموز در دروس مختلف بر اساس نمرات ماهانه، مستمر، پایانی و نیم سال تحصیلی با شاخص های ماکسیمم فاصله تا میانگین نمرات و مینیمم جهت بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموز در یک نگاه
 • رسم جدول مقایسه دبیران بر اساس میانگین نمرات ماهانه، مستمر، پایانی و نیم سال تحصیلی دانش آموزان در دروس مختلف
 • امکان گزارش گیری از نمرات نیم سال کل آموزشگاه با پشتیبانی از انواع شروط (بزرگتر، کوچکتر، مخالف، مساوی...)
 • امکان افزایش شارژ بصورت آنلاین و در هر ساعت از شبانه روز
 • اطلاع رسانی زمان مراسم، جلسات، مسابقات و سایر رویدادهای آموزشگاه با استفاده از ارسال پیامک به گروه های مختلف کاربری مانند والدین، دانش آموزان، معلمین، کادر اداری و اعضای انجمن اولیا و مربیان
 • ارسال كارنامه ریز نمرات و نمرات ماهانه و نیم سال تحصیلی و وضعيت انضباطي بصورت پيام كوتاه بر روي موبايل والدين بصورت دسته جمعی
 • امکان ارسال خودکار پیامک تبریک تولد دانش آموزان و همکاران و دبیران
 • امکان ارسال پیامک رنجی جهت تبلیغات و اطلاع رسانی (روشی کم هزینه و مؤثر در تبلیغات شهری)
 • امکان ارسال خودکار پیامک بلافاصله پس از ثبت نمره جدید توسط دبیر
 • امکان ارسال خودکار پیامک بلافاصله پس از ثبت فعالیت انضباطی و پرورشی
 • گزارش وضعیت پیام های ارسالی (delivery)
 • امکان ارسال پیامک یادآوری از طریق گزینه ارسال در آینده
 • امکان ایجاد گروه و زیرگروه جهت ثبت شماره ها در دفترچه تلفن اختصاصی
 • امکان ثبت شماره ها از طریق فایل اکسل دریافتی از سامانه
 • امکان ثبت شماره ها از طریق فایل متنی
 • امکان ثبت جنسیت، فعال یا غیر فعال بودن و نام فرد در کنار شماره ها در دفترچه تلفن اختصاصی
 • امکان تعریف طرح درس توسط دبیر برای دروس مورد تدریس خود، جهت آشنایی والدین و دانش آموزان با برنامه ریزی تدریس و نحوه برگزاری جلسات آموزشی در طول هفته در ماژول طرح درس
 • امکان تعریف تکلیف (پروژه) از نوع متنی، ارسال فایل و سنتی (تحویل در کلاس) توسط آموزگار برای دانش آموزانی که با آنها درس دارد
 • امکان تعیین محدودیت زمانی برای تحویل تکلیف
 • امکان تعیین مقیاس نمره و نمره قبولی برای هر تکلیف
 • نمایش تکالیف ارسالی دانش آموزان به دبیر مربوطه جهت بررسی و ثبت نمره
 • امکان تعیین اجازه ارسال مجدد تکالیفی که مورد پذیرش واقع نشده اند
 • امکان ثبت اعتراضات دانش آموزان به نمرات کارنامه نیم سال و درج پاسخ آموزگار و ارائه گزارش از اعتراضات و پاسخ ها به مدیریت
 • پیش ثبت نام آنلاین دانش آموزان (اطلاعات دانش آموزان پس از تکمیل فرم ثبت نام در لیست ثبت نامی ها قرار گرفته و پس از تأیید توسط مدیریت، کلاس بندی می شوند)
 • امکان تعیین گزینه های مورد نظر جهت نمایش یا الزامی بودن در فرم ثبت نام و فرم ویرایش مشخصات در پنل دانش آموز و پنل والدین به صورت جداگانه
 • گزارش خودکار رویداد های جدید در داشبورد مدیریت

 

در طی 5 سال گذشته موفق به ارائه خدمات رایگان به بیش از 3600 مرکز آموزشی شدیم.

با توجه به ظرفیت محدود سرورها و نیروی انسانی شرکت، از ثبت نام مراکز جدید در این طرح معذوریم.

سامانه های مراکزی که قبلاً ثبت نام کرده و سامانه رایگان دریافت کرده اند، همچنان فعال خواهد بود.

 

جهت دریافت دمو و خرید سامانه می توانید از طریق فرم دریافت دمو  و یا از طریق پیام رسان واتس اپ با شماره ی همراه شرکت تماس حاصل فرمایید.

09369350983